Banja Luka

Rotarakt Klub Banjaluka okuplja mlade ljude od 18 do 35 godina iz različitih oblasti koji se ističu u onome čime se bave, proaktivni su, te predstavljaju potencijal naše zajednice.

Rotarakt Klub Banja Luka, kao podmladak Rotari Kluba Banja Luka, počeo je sa radom 1999. godine i čarterovan 2003. godine. Prvi predsjednik Kluba i osnivač bio je Dušan Biuković zajedno sa grupom mladih ljudi koji su svojim radom i zalaganjem od nastanka trudili se da djeluju u skladu sa opštim rotarijanskim principima i vrijednostima, te da prate svoj matični klub na putu unapređenja kako svojih članova, tako i lokalne zajednice kroz niz projekata. Klub trenutno broji  devet članova. Pored redovnih članova, Klub ima i veliki broj prijatelja i bivših članova.

Rotaract Club Banja Luka

Dobrodošli u Rotaract Club Banja Luka!